ملال جنسیتی در کودکان :

شنبه 2 فروردین 1399 06:28 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد
 آ :ویژگی اصلی این اختلال شامل ناهمخوانی محسوس بین جنسیت تجربه شده

 / ابراز شده و جنسیت تعیین شده حداقل به مدت 6 ماه که با دست کم 6 مورد زیر

 آشکار می شود ( یکی از آنها باید ملاک آ-1 باشد ) :

1 میل شدید به جنس دیگر بودن یا اصرار بر اینکه فرد از جنس دیگر است ( یا جنسیت دیگری

متفاوت با جنسیت تعیین شده فرد )

2 در پسرها ( جنسیت تعیین شده ) ترجیح دادن شدید پوشاک جنس مخالف یا آرایش 

زنانه تحریک کننده ، یا در دخترها ( جنسیت تعیین شده ) ترجیح دادن شدید پوشیدن

فقط لباس پسرانه و مقاومت زیاد در برابر پوشیدن لباس معمول دخترانه .

3 ترجیح دادن شدید نقشهای جنس مخالف در بازی وانمود سازی یا بازی خیالی 

4 ترجیح دادن شدید اسباب بازیها ، بازیها یا فعالیتهایی که جنس دیگر به صورت قالبی مورد

استفاده قرار میدهد یا به آنها می پردازد . 

5 ترجیح دادن شدید همبازیهای جنس دیگر 

6 در پسرها ( جنسیت تعیین شده ) رد کردن شدید اسباب بازیها ، بازیها ، و فعالیتهای

معمول پسرانه و اجتناب شدید از بازی جنگ و دعوا ، یا در دخترها ( جنسیت تعیین شده )

رد کردن شدید اسباب بازیها ، بازیها ، و فعالیتهای معمول دخترانه .

7 انزجار شدید از آناتومی جنسی خویش 

8 میل شدید به ویژگیهای جنسی اولیه و / یا ثانوی که با جنسیت تجربه شده فرد 

همخوان باشد .

ب : این اختلال با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در زمینه اجتماعی ، تحصیلی ،

یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ارتباط دارد . 

منبع :

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی - ویراست پنجم (DSM-5)

تالیف : انجمن روانپزشکی آمریکا

ترجمه : یحیی سید محمدی

نوشته شده توسط : مهدی معتقد دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 2 فروردین 1399 06:57 ب.ظ

نشانه های اختلال سلوک چیست ؟ مترجم : مهدی معتقد

چهارشنبه 26 مهر 1396 02:40 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد
نشانه های اختلال سلوک متغیر است و بستگی به سن کودک و اینکه

آیا اختلال خفیف ، متوسط ، یا شدید است دارد .

1- رفتار پرخاشگرانه : رفتارهایی هستند که باعث صدمه جسمانی

به دیگران میشوند و یا رفتارهایی که دیگران را تهدید می کنند هستند .

مانند : جنگ کردن ، زورگویی ، سنگدلی با افراد یا حیوانات ، استفاده

کردن از اسلحه ، و وادار کردن فرد دیگری به فعالیت جنسی است .

2- رفتار ویرانگر : این رفتار شامل تخریب عمدی اموال دیگران مانند آتش افروزی

(آتش افروزی عمدی ) و خرابکاری (صدمه زدن به دارایی فرد دیگر ) میشوند .

3- رفتارهای مکارانه : این رفتار شامل : دروغگویی مکرر ، دزدیدن جنس

از مغازه ، یا تخریب کردن خانه ها یا ماشین ها بمنظور دزدی آنها میشود .

4- تخطی از قوانین : این رفتار شامل رفتارهای برضد قوانین پذیرفته شده

جامعه است یا انجام رفتارهایی که نامناسب هستند . این رفتارها میتواند

شامل ترک کردن محل زندگی ، رها کردن مدرسه ، داشتن شوخی های

زننده  ، یا انجام فعالیت جنسی در سنین نوجوانی می شود .

علاوه بر این ، بسیاری از کودکان دارای این اختلال تحریک پذیر هستند ،

عزت نفس کمی دارند ، و تمایل به نشان دادن خشم مکرر دارند .

برخی نیز سوء مصرف الکل و داروها را دارند .

کودکان با اختلال سلوک اغلب قادر نیستند خشم شان را که باعث

صدمه زدن به دیگران می شود را کنترل نمایند . و به طور کلی در صدمه

زدن به دیگران احساس ندامت یا گناه کمی را احساس می کنند .

منبع :


Sources

SOURCES:

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry: "Conduct Disorder."

MedlinePlus: "Conduct Disorder."

HealthyChildren.org: "Disruptive Behavior Disorders."


مترجم : مهدی معتقد
 
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 مهر 1396 03:05 ب.ظ

اختلال سلوک - مترجم : مهدی معتقد

چهارشنبه 26 مهر 1396 02:31 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد


اختلال سلوک یک اختلال هیجانی و رفتاری شدید است که میتواند در کودکان

و نوجوانان اتفاق بیفتد . کودکی با این اختلال می تواند یک الگویی از رفتار خشن

و در هم گسیخته را نشان دهد . و مشکلاتی در پیروی کردن از قوانین را داشته

باشد . برای کودکان و نوجوانان غیر عادی نیست که در زمانی از رشدشان مشکلات

مربوط به رفتار را داشته باشند اما ، این رفتار وقتی که ادامه دار باشد و به حقوق

دیگران تجاوز کند و در مقابل هنجارهای پذیرفته شده از رفتار قرار می گیرد و زندگی

هر روز کودک و خانواده را مختل می کند ، این رفتار به عنوان یک اختلال سلوک

در نظر گرفته میشود .

منبع :


sources

SOURCES:

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry: "Conduct Disorder."

MedlinePlus: "Conduct Disorder."

HealthyChildren.org: "Disruptive Behavior Disorders."


مترجم : مهدی معتقد

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 مهر 1396 02:40 ب.ظ

اختلال شخصیت پارانوئید چیست ؟ مترجم : مهدی معتقد

جمعه 31 شهریور 1396 10:18 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد
اختلال شخصیت پارانوئید یک نوع از اختلال شخصیتی عجیب

و غریب است . یعنی رفتار فرد می تواند از نظر دیگران غیر عادی

یا غیر معمولی به نظر برسد . فردی با رفتار پارانوئید خیلی مشکوک

( بدگمان ) به افراد دیگر است . آنها به انگیزه های دیگران بدگمان

 هستند و باور دارند که دیگران میخواهند به آنها صدمه بزنند . آنها

بی میل هستند که به دیگران اعتماد کنند . یک شخص با این نوع

اختلال می تواند که سریعا احساس خشم و خصومت را نسبت به

افراد دیگر نشان بدهد . اختلال شخصیت پارانوئید معمولا در اوایل

دوران جوانی ظاهر میشود . این اختلال در مردان شایعتر از زنان

است . درمان اختلال شخصیت پارانوئید می تواند چالش برانگیز باشد

به سبب آنکه افراد با این اختلال شک شدید و بدگمانی به دیگران دارند .

نویسنده گان : کارول و بیکلر

مترجم : مهدی معتقد
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: جمعه 31 شهریور 1396 10:31 ب.ظ

علت های اختلال شخصیت پارانوئید چیستند ؟ مترجم : مهدی معتقد

جمعه 31 شهریور 1396 10:10 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد
علت اختلال شخصیت پارانوئید ناشناخته است . اما محققان

باور دارند که یک ترکیبی از عوامل محیطی و زیست شناختی

می تواند منجر به اختلال شخصیت پارانوئید شوند .

این اختلال اغلب در خانواده هایی با یک تاریخچه ای از اسکیزوفرنی

و اختلالات هذیانی روی میدهد . آسیب روحی در ابتدای دوران

کودکی یک عامل کمک کننده میتواند باشد .

نویسنده گان : کارول و بریکلر

مترجم : مهدی معتقددیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: جمعه 31 شهریور 1396 10:17 ب.ظ

چه جوری اختلال شخصیت پارانوئید تشخیص داده می شود ؟ مترجم : مهدی معتقد

جمعه 31 شهریور 1396 09:48 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد
متخصص ( مراقبت کننده ) اصلی تان درباره نشانه ها و تاریخچه

تان از شما سئوال خواهد پرسید . آنها همچنین ارزیابی بدنی

انجام خواهند داد تا جستجو کنند موقعیت های پزشکی دیگری

را که شما می توانید داشته باشید . متخصصان ( مراقبت کننده گان

اولیه تان ) شما را به یک روانپزشک ، روانشناس یا متخصص بهداشت

روانی دیگری برای آزمایشات بیشتر ارجاع می دهند . این متخصص

بهداشت روانی یک ارزیابی وسیعی را انجام خواهد داد و درباره دوران

کودکی ، مدرسه یا کار یا روابط تان از شما سئوال می پرسند .

آنها همچنین می توانند از شما بپرسند که چطوری  شما به یک موقعیت

تصور شده پاسخ می دهید . این متخصص بهداشت روانی سپس

اختلال شما را تشخیص داده و برنامه درمانی را فراهم می کند .

نویسنده گان : بریکلر و کارول

مترجم : مهدی معتقددیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: جمعه 31 شهریور 1396 10:03 ب.ظ

نشانه های دیگر اختلال شخصیت پارانوئید : مترجم : مهدی معتقد

جمعه 31 شهریور 1396 09:20 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد
نشانه های دیگر اختلال شخصیت پارانوئید شامل :


باور داشتن به اینکه دیگران انگیزه هایشان را پنهان می کنند

و در صدد صدمه زدن به آنها هستند .

شک کردن به صداقت دیگران .

حساس بودن بیش از حد به انتقاد .

در کار کردن با دیگران مشکل دارند .

سریعا عصبانی شده و از خود خصومت نشان میدهند .

انزوا یا جدا شدن از اجتماع .

جدلی و دفاعی بودن .

اشکالاتی در مواجهه با مشکلاتشان دارند .


برخی نشانه های اختلال شخصیت پارانوئید می تواند شبیه

به نشانه های اختلالات دیگر مانند اختلال شخصیت مرزی

و اسکیزوفرنی باشد .


نویسنده گان : کارول و بریکلند

مترجم : مهدی معتقددیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: جمعه 31 شهریور 1396 09:34 ب.ظ

خطرات خشم سرکوب شده چیستند ؟ ( مترجم مهدی معتقد ) :

چهارشنبه 18 مرداد 1396 07:24 ب.ظ

نویسنده : مهدی معتقد

اگر شما خشمتان را نشان ندهید ، خشم می تواند به اضطراب

و افسردگی منجر شود . خشم می تواند ارتباطات شما را در هم

بگسلد و خطر شما را برای بیماری افزایش دهد . خشم طولانی مدت

به مشکلات سلامتی مانند فشار خون بالا ، مشکلات قلبی ، سردردها

، اختلالات پوستی ، و مشکلات هاضمه ( گوارشی ) مربوط شده است .

خشم سرکوب شده می تواند به جنایت ، پرخاشگری و رفتار خشونت

آمیز دیگر مربوط شود . الگویی از خشم نامناسب همچنین گاهی اوقات

نشانه ای از یک اختلال خلقی ، یک اختلال شخصیتی ، مشکل استفاده

از مواد و مشکلات سلامت روانی دیگر  می تواند باشد .

منبع :

anger management techniques and tips

mental health center

مترجم : مهدی معتقددیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 مرداد 1396 07:37 ب.ظتعداد کل صفحات : 124 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic